ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพไชยา เรื่อง ปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ (Online) เนื่องจากเหตุอุทกภัย ในวันที่ 6-7 ธันวาคม 2565