ฝ่ายวิชาการ

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี การจัดทำ ID PLAN และ PLC วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 1907
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 24 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 2644
คณะกรรมการนิเทศติดตามสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี 7 กุมภาพันธ์ 2561 2212
ต้อนรับผู้บริหารและคณะครูวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย วันที่ 31 ม.ค.2561 2737
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาภาค ภาคใต้ประจำปีการศึกษา 2560 3239
Automotive ชุดสื่อการสอนด้านเทคโนโลยียานยนต์ 22 ธันวาคม 2560 2312
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา V-NET วันที่ 16 ธันวาคม 2560 2287
การสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะซ่อมบำรุงเครื่องเรือสปีดโบ๊ทวันที่ 10 ธันวาคม2560 2506
กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ 2188
หัวหน้าแผนกวิชา 3066