ฝ่ายวิชาการ

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2562 4454
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 วันที่ 27 มกราคม 2562 1753
การทดสอบทางการศึกษา อาชีวศึกษา นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 ทดสอบ V-NET วันที่ 26 มกราคม 2562 1916
กิจกรรมทำบุญ ฟังบรรยายธรรม แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วันที่ 4 มกราคม 2562 1423
โครงการทำบุญ ตักบาตร และกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 1454
การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา การประกวดร้องเพลงไทยสากล วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดสตูล 1946
การแข่งทักษะวิชาชีพระดับภาค ภาคใต้ สาขาเครื่องกล วันที่ 12 ธันวาคม 2561 1756
ทีมลูกพระวิษณุ ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม โครงการ Youth Greenovation Awards 2018 2 ตุลาคม 2561 1730
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดในสถานศึกษา วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 2080
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ฯและพิธีมอบ"รถยนต์เพื่อการศึกษา ชุดศึกษาระบบเครื่องยนต์ และระบบส่งกำลัง"บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด 27 มิถุนายน 2561 2207