ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
โครงการเชิดชูเกียรตินักเรียน นักศึกษาและส่งงาน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 2501
กิจกรรมทำบุญตักบาตรและฟังบรรยายธรรมวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 2439
ปฏิทินกิจกรรม วิทยาลัยการอาชีพไชยา 1575
โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ พักรถ-พักคน บริการซ่อม,ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ เทศกาลปีใหม่ 2561 2082
โครงการตรวจสารเสพติดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560วันที่ 27 ธันวาคม 2560 2568
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังบรรยายธรรม วันที่ 13 ธันวาคม 2560 2558
โครงการ การอาชีพร่วมใจบริจาคโลหิต ประจำปี 2560 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 1887
โครงการทำบุญตักบาตรและฟังบรรยายธรรม วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 2723
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 1877
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560 1960