ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
สอนตัดเย็บหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 วันที่ 16-27 มีนาคม 2563 50
ป้องกัน ไวรัส โควิด-19 ป้องกัน ไวรัส โควิด-19 จาก องค์การอนามัยโลกและกรมควบคุมโรค วันที่ 13 มีนาคม 2563 78
กิจกรรม พิธีไหว้ครูช่าง สืบสานวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพไชยา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 149
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญและลูกเสือช่อสะอาด วันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 160
โครงการเชิดชูเกียรตินักเรียน นักศึกษาและส่งมอบงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 244
การแข่งขันฟุตบอล การอาชีพไชยา ต้านภัยยาเสพติด วันที่ 28 มกราคม 2563 259
กิจกรรมวันครู โรงเรียนไชยาวิทยา วันที่ 16 มกราคม 2563 256
กิจกรรม ตักบาตรฟังบรรยายธรรม วันที่ 15 มกราคม 2563 299
ศูนย์อาชีวะอาสาในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2563 ณ ปั๊ม พี ที สี่แยกไชยา 291
นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ประชุมการจัดโครงการศูนย์อาชีวะอาสา ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2563 วันที่ 24 ธันวาคม 2562 242