แสดง # 
ชื่อ ฮิต
การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพไชยา ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 263
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพไชยา ถวายพระพรสมเด็จพระราชินี เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ 3 มิ ย 2563 106
โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรในสถานศึกษา ประจำปี 2563 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพไชยา 664
โครงการรับรายงานตัวยืนยันสิทธิ์และพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. 1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 21 ธันวาคม 2562 679
คณะกรรมการจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจสอบการดำเนินงานการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2562 616
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพไชยา วันที่ 18 ธันวาคม 2562 476
การประชุม ผู้บริหาร ครู พนักงานราชการ และบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ 207
ขอแสดงความยินดีและต้อนรับ นายสุรินทร์ นวลรอด ในการเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 669
โครงการนำร่องเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติในจังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงภัย "โซล่าเซลล์ชุมชนพลังงานสำรองเพื่อการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติ" วันที่ 15 ตุลาคม 2562 608
การประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 8 ตุลาคม 2562 230