ฝ่ายบริหารทรัพยากร

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา แสดงความยินดีตอนรับครูผู้ช่วย ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยการอาชีพไชยา วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 155
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา แสดงความยินดีกับคณะครู ทั้ง 5 ท่าน ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 3119
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและหัวหน้าแผนกวิชา ด้วยวิทยาลัยการอาชีพไชยา มีข้อราชการเร่งด่วน วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 2837
การปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ 5 เมษายน 2564 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพไชยา 3810
รับรายงานตัวยืนยันสิทธิ์และพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 3457
คณะกรรมการพุทธสมาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน วันที่ 28 กันยายน 2563 844
ดร.ประชาคม จันทรชิต บันทึกแห่งความทรงจำ ๓๖ ปี ที่อาชีวะ - ศึกษาธิการ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ 1329
การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพไชยา ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 1439
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพไชยา ถวายพระพรสมเด็จพระราชินี เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ 3 มิ ย 2563 575
โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรในสถานศึกษา ประจำปี 2563 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพไชยา 1576