วิทยาลัยการอาชีพไชยา 221 หมู่ 1 ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110 โทร. 0-7731-0954, 07731-0955