ฝ่ายวิชาการ

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
กิจกรรมทำบุญ ฟังบรรยายธรรม แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วันที่ 4 มกราคม 2562 10
โครงการทำบุญ ตักบาตร และกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 17
การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา การประกวดร้องเพลงไทยสากล วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดสตูล 83
การแข่งทักษะวิชาชีพระดับภาค ภาคใต้ สาขาเครื่องกล วันที่ 12 ธันวาคม 2561 99
ทีมลูกพระวิษณุ ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม โครงการ Youth Greenovation Awards 2018 2 ตุลาคม 2561 132
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดในสถานศึกษา วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 382
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ฯและพิธีมอบ"รถยนต์เพื่อการศึกษา ชุดศึกษาระบบเครื่องยนต์ และระบบส่งกำลัง"บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด 27 มิถุนายน 2561 513
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี การจัดทำ ID PLAN และ PLC วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 379
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 24 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 312
คณะกรรมการนิเทศติดตามสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี 7 กุมภาพันธ์ 2561 680