ฝ่ายวิชาการ

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 6 - 7 กันยายน 2562 25
นายวิชิต วิเชียร มอบเกียรติบัตร วันที่ 28 สิงหาคม 2562 13
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 41
กิจกรรมรับเกียรติบัตร โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาค วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 80
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ซ่อมบำรุงเครื่องเรือสปีดโบ๊ท ณ แผนกวิชาช่างยนต์ 356
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2562 1016
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 วันที่ 27 มกราคม 2562 462
การทดสอบทางการศึกษา อาชีวศึกษา นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 ทดสอบ V-NET วันที่ 26 มกราคม 2562 591
กิจกรรมทำบุญ ฟังบรรยายธรรม แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วันที่ 4 มกราคม 2562 296
โครงการทำบุญ ตักบาตร และกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 303