ฝ่ายวิชาการ

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ทีมลูกพระวิษณุ ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม โครงการ Youth Greenovation Awards 2018 2 ตุลาคม 2561 86
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดในสถานศึกษา วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 299
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ฯและพิธีมอบ"รถยนต์เพื่อการศึกษา ชุดศึกษาระบบเครื่องยนต์ และระบบส่งกำลัง"บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด 27 มิถุนายน 2561 406
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี การจัดทำ ID PLAN และ PLC วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 295
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 24 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 232
คณะกรรมการนิเทศติดตามสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี 7 กุมภาพันธ์ 2561 576
ต้อนรับผู้บริหารและคณะครูวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย วันที่ 31 ม.ค.2561 486
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาภาค ภาคใต้ประจำปีการศึกษา 2560 534
Automotive ชุดสื่อการสอนด้านเทคโนโลยียานยนต์ 22 ธันวาคม 2560 685
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา V-NET วันที่ 16 ธันวาคม 2560 549