ฝ่ายวิชาการ

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ซ่อมบำรุงเครื่องเรือสปีดโบ๊ท ณ แผนกวิชาช่างยนต์ 295
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2562 688
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 วันที่ 27 มกราคม 2562 439
การทดสอบทางการศึกษา อาชีวศึกษา นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 ทดสอบ V-NET วันที่ 26 มกราคม 2562 557
กิจกรรมทำบุญ ฟังบรรยายธรรม แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วันที่ 4 มกราคม 2562 256
โครงการทำบุญ ตักบาตร และกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 264
การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา การประกวดร้องเพลงไทยสากล วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดสตูล 536
การแข่งทักษะวิชาชีพระดับภาค ภาคใต้ สาขาเครื่องกล วันที่ 12 ธันวาคม 2561 593
ทีมลูกพระวิษณุ ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม โครงการ Youth Greenovation Awards 2018 2 ตุลาคม 2561 368
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดในสถานศึกษา วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 722