ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
ผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ได้ขึ้นรับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาประจำปี พ.ศ.2562 16
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมเลือกตั้ง คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วันที่ 28 สิงหาคม 2562 26
โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาภาคใต้ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2562 68
โครงการรับบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12
การแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชน อำเภอไชยา ประจำปี 2562 วันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2562 85
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 38
กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ เคารพธงชาติ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 49
กิจกรรม วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562 44
โครงการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรช่างตัดผมชาย ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย 189
โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ "กิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรณษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พุทธศักราช 2562 126