ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
"กิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอไชยา 25
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2562 18
ผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ได้ขึ้นรับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาประจำปี พ.ศ.2562 44
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมเลือกตั้ง คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วันที่ 28 สิงหาคม 2562 65
โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาภาคใต้ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2562 113
โครงการรับบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 22
การแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชน อำเภอไชยา ประจำปี 2562 วันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2562 101
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 52
กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ เคารพธงชาติ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 61
กิจกรรม วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562 52