ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
กิจกรรม วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562 10
โครงการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรช่างตัดผมชาย ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย 70
โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ "กิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรณษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พุทธศักราช 2562 66
โครงการ วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ตรวจสุขภาพ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 70
โครงการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และที่อยู่อาศัยของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 92
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 11 เมษายน 2562 180
พิธีไหว้ครูช่างประจำปีการศึกษา 2561วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 425
กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2561 427
วิทยาลัยการอาชีพไชยาร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2561 402
นายวิชิต วิเชียร งานเดิน-วิ่งเพื่อการศึกษา 2 ธันวาคม 2561 413