ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยใหม่และนักวิจัยพี่เลี้ยง วันที่ 31 ต.ค. - 1 พ.ย. 61 129
การประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 28 ตุลาคม 2561 117
ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2560 วันที่ 6 ตุลาคม 2561 176
โครงการเปิดโลกนวัตกรรมอาชีวศึกษา 4.0 วันที่ 21 กันยายน 2561 195
โครงการตลาดนัดวิถีพอเพียง 21 กันยายน 2561 175
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 11 ก.ค. 2561 467
โครงการพัฒนาทักษะครูผู้สอนด้านการทำวิจัยโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา วันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561 398
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center Thailand 4.0) 274
วันที่ 2 เมษายน 2561 588
ต้อนรับทีมงานจาก บริษัท คูโบต้า จำกัด วันที่ 14 มีนาคม 2561 575