ฝ่ายบริหารทรัพยากร

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
โครงการนำร่องเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติในจังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงภัย "โซล่าเซลล์ชุมชนพลังงานสำรองเพื่อการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติ" วันที่ 15 ตุลาคม 2562 34
การประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 8 ตุลาคม 2562 28
สู่เส้นชัยแห่งศรัทธา สร้างคุณค่าให้แผ่นดิน กตัญญตา คารวะ นายวิชิต วิเชียร 30 กันยายน 2562 39
กิจกรรม มอบเกียรติบัตร วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 56
ประชุมครู และบุคลากร ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 136
ประชุมครู และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพไชยา ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 21 มีนาคม 2562 356
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 20 มีนาคม 2562 364
การปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 15 มีนาคม 2562 354
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม "ระดับประเทศ" ประจำปี 2561 รางวัลระดับเหรียญทอง ด้านเทคโนโลยีการศึกษา 701
โครงการรับรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 5 มกราคม 2562 693