ฝ่ายบริหารทรัพยากร

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 25 กันยายน 2561 118
นายวิชิต วิเชียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา พร้อมด้วยผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะครู นักกีฬา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ 232
การประชุมบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพไชยา ครั้งที่ 2 / 2561 วันที่ 10 สิงหาคม 2561 224
บันทึกเทปโทรทัศน์ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 249
วันต่อต้านยาเสพติดโลก อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 26 มิถุนายน 2561 395
การประชุม ID PLAN และ PLC วันที่ 6 มิถุนายน 2561 361
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคใต้ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 364
การรับลงทะเบียนเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 287
การประชุมครั้งที่ 1/2561 ผู้บริหาร ครู บุคลากร วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 347
นางสาวปรารถนา เชาวน์เสฏฐกุล ประชุมซักซ้อมความเข้าใจคณะเจ้าหน้าที่งานทุกฝ่าย วันที่ 26 มีนาคม 2561 452