11 04 2562 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ภายในสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 11 เมษายน 2562
ณ ป้อมตำรวจ ต.เวียง
อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
9 04 2562 นายวิชิต  วิเชียร
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
คณะครู อาจารย์ และบุคลากร
ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก
วันที่ 9 เมษายน 2562
ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร
ต.เวียง อ.ไชยา
จ.สุราษฎร์ธานี
7 4 2562 1 วิทยาลัยการอาชีพไชยา
จัดงานเชิดชูเกียรติ
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
3 ครั้ง ภายใน 10 ปี
วันที่ 7 เมษายน 2562
ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา
24 3 2562 วิทยาลัยการอาชีพไชยา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ซ่อมบำรุงเครื่องเรือสปีดโบ๊ท
ณ แผนกวิชาช่างยนต์
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
21 3 2562 วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ประชุมครู และบุคลากร
ครั้งที่ 2/2562
วันที่ 21 มีนาคม 2562
20 3 2562 นายวิชิต  วิเชียร
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
มอบประกาศนียบัตร
ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 20 มีนาคม 2562
ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา
15 03 2562 วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 15 มีนาคม 2562
ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา

 

28 11 61

 ผู้บริหาร คณะครู อาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
เจริญภาวนา
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ รัชกาลที่ 9
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

7 11 61 พิธีทำบุญตักบาตร
และฟังบรรยายธรรม
ปีการศึกษา 2561
วันที่ 7 พฤศจิกายน
ณ หอประชุม
วิทยาลัยการอาชีพไชยา 
f 16 10 61

นายวิชิต วิเชียร
และรองผู้อำนวยการฯ
แสดงความยินดีกับ
นายประเสริฐ  ทองสาลี
และนางประกาย  ใสสะอาด

F 5 10 10 61 โครงการศึกษาดูงาน
ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 5 - 10 ตุลาคม 2561
ณ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20