11 04 2562 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ภายในสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 11 เมษายน 2562
ณ ป้อมตำรวจ ต.เวียง
อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
9 04 2562 นายวิชิต  วิเชียร
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
คณะครู อาจารย์ และบุคลากร
ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก
วันที่ 9 เมษายน 2562
ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร
ต.เวียง อ.ไชยา
จ.สุราษฎร์ธานี
7 4 2562 1 วิทยาลัยการอาชีพไชยา
จัดงานเชิดชูเกียรติ
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
3 ครั้ง ภายใน 10 ปี
วันที่ 7 เมษายน 2562
ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา
24 3 2562 วิทยาลัยการอาชีพไชยา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ซ่อมบำรุงเครื่องเรือสปีดโบ๊ท
ณ แผนกวิชาช่างยนต์
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
21 3 2562 วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ประชุมครู และบุคลากร
ครั้งที่ 2/2562
วันที่ 21 มีนาคม 2562
20 3 2562 นายวิชิต  วิเชียร
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
มอบประกาศนียบัตร
ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 20 มีนาคม 2562
ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา
15 03 2562 วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 15 มีนาคม 2562
ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา

 

28 11 61

 ผู้บริหาร คณะครู อาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
เจริญภาวนา
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ รัชกาลที่ 9
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

7 11 61 พิธีทำบุญตักบาตร
และฟังบรรยายธรรม
ปีการศึกษา 2561
วันที่ 7 พฤศจิกายน
ณ หอประชุม
วิทยาลัยการอาชีพไชยา 
f 16 10 61

นายวิชิต วิเชียร
และรองผู้อำนวยการฯ
แสดงความยินดีกับ
นายประเสริฐ  ทองสาลี
และนางประกาย  ใสสะอาด

F 5 10 10 61 โครงการศึกษาดูงาน
ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 5 - 10 ตุลาคม 2561
ณ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ