-การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

-ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน วันที่ 2 มีนาคม 2561

-ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

-ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการส่วนหน้าโรงแรม วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ชุด

-ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการส่วนหน้าโรงแรม วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย จำนวน 1 ชุด วันที่ 23 มกราคม 2561

-ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกนิวเมติกส์ขึ้นพื้นฐานฯ วันที่ 10 มกราคม 2561